Žiedo namai

Lankytinos vietos

Aplinkiniai miesteliai

Kačerginė


Tai panemunių vasarvietė, esanti kairiajame Nemuno krante, Kauno apskrityje, 16 km atstumu į vakarus nuo Kauno ir 2 km atstumu nuo Sodybos „Žiedo Namai“. Iki 1933 m. čia buvo tik kaimas, kur 1923 m. užfiksuotos 22 sodybos su 97 gyventojais. Už miško, ant Nemuno kranto, Kauno link yra Pyplių piliakalnis, 5 km į vakarus – Zapyškis. Nuo 1933 m. Kačerginė virto kauniečių pamėgta vieta ir gausiai lankoma vasarviete. Į ją buvo plaukiama garlaiviais, organizuojamos įvairios gegužinės. 1955 m. žvalgomųjų ekspedicijų metu apylinkėse rasta IV-VI amžiaus archeologinių radinių. Nuo 1946 m. Kačerginė yra miesto tipo gyvenvietė.

 

Ringaudai


Kaimas 8 km į vakarus nuo Kauno ir 7 km nuo Sodybos „Žiedo Namai“, prie plento Kaunas–Šakiai. XIX amžiuje Ringaudų vietoje buvo Ringvaldiškių palivarkas. 1886 m. jame buvo 118 gyventojų. Šiuo metu Ringauduose gyvena daugiau nei 2 000 gyventojų.
Už Ringaudų (0,5 km) yra Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčia ir kapinės.

Senovėje čia buvo dvaras, kurio liekanų išlikę iki šių dienų: gražus tvenkinys, už bažnyčios – šimtamečių liepų alėja. Dabartinės klebonijos vietoje prieš kelis dešimtmečius dar stovėjo didelis aukštu stogu tvartas, sumūrytas iš raudonų plytų.

 

Po Lietuvos žemės reformos dvaro žemė išdalinta gyventojams, įsisteigusiai parapijai 1927–1928 m. buvo skirtas 8 ha sklypas, kuriame vietinių ūkininkų pastangomis įrengta medinė bažnyčia, vėliau pavadinta Kristaus Karaliaus vardu. Atsirado Tabariškių kapinės. 1936 m. netoliese buvo pastatyta pradžios mokykla. Bažnytkaimis turėjo ir pašto skyrių, krautuvę, veikė šaulių organizacija. Čia ilgiausiai klebonavo V. Kizlaitis, J. Aleksa, P. Dumbliauskas, P. Račiūnas ir kiti. Kapinėse palaidoti T. Ivanauskas ir L. Vailionis bei kiti iškilūs LŽUŪ mokslininkai.

 

Ežerėlis


Nuo 1956 m. Ežerėlis yra miesto tipo gyvenvietė. Įsikūrusi 30 km į vakarus nuo Kauno, 5 km į pietus nuo Zapyškio, 10 km nuo Sodybos „Žiedo Namai“, Kazlų Rūdos miškų šiaurės rytų pakraštyje, Ežerėlio durpyno saloje. Miestelis pradėjo kurtis 1918 m. pradėjus kasti durpes. 1923 m. buvo 132 gyventojai, 1959 m. – 2 200 gyventojų, o 1979 m. – 2 100 gyventojų. Miestelio apylinkėse rastas mezolito laikotarpio raginis žeberklas su įtaisytais ašmenimis (saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje, K. Donelaičio g. 64, Kaunas).

 

Zapyškis


Miestelis ir buvęs valsčiaus centras Kauno apskrityje, esantis Nemuno kairiajame krante, 14 km atstumu nuo Kauno ribos ir 6 km atstumu nuo sodybos „Dviračio rezidencija“. 1937 m. gyveno 740 gyventojų. Tarpukario metais miestelyje buvo pradžios mokykla, valsčiaus savivaldybė, pašto ir policijos įstaigos, vaistinė, kooperatyvas, malūnas, lentpjūvė. 1935 m. pastatyti Šaulių namai. Zapyškis žymus gotikinio stiliaus mūrine bažnyčia, kuri yra tapusi savotišku miestelio simboliu. Ji yra vienas žymiausių Lietuvos architektūros paminklų.

 

Pyplių piliakalnis


Piliakalnis yra 2 km į rytus nuo Sodybos „Žiedo Namai“, kairiajame Nemuno krante, slėnio pakraštyje, Pyplių kaimo apylinkėse. Piliakalnį juosia gilios daubos iš vakarų, šiaurės ir rytų. Piliakalnio šlaitai statūs, daugiau kaip 20 m aukščio. Nuo Nemuno slėnio šiaurės rytų piliakalnio aukštis siekia apie 30 m. Pietvakarių pusėje nuo aukštumos supiltas kūgio formos 6 m aukščio pylimas, kurio viršus tarsi nuskleistas, su 8 m skersmens aikštele. Piliakalnio aikštelė pailga šiaurės rytų–pietvakarių kryptimi, 32 m ilgio ir 20-22 m pločio. Pakraščiai apardyti apkasų. Į pietus nuo piliakalnio aukštumoje rasta lipdytos lygiu paviršiumi ir žiestos keramikos, šlako. Istorikai Zenonas Ivinskis ir Kazys Paunksnis manė, kad šioje vietoje galėjo stovėti 1336 m. kryžiuočių sunaikinta Pilėnų pilis.

 

Virbališkių piliakalnis


Virbališkių piliakalnis yra Virbališkių kaimo šiaurės vakarų pakraštyje, 200 m nuo Sodybos „Žiedo Namai“, Dievogalos dešiniajame krante, santakoje su Balnaragiu. Archeologinis paminklas. Iš pietų, vakarų ir šiaurės jį juosia upelių slėniai. Piliakalnio šlaitai statūs, maždaug 20 m aukščio. Rytinėje pusėje nuo aukštumos buvęs griovys ir aikštelės krašte supiltas 10 m ilgio pylimas. Jis dabar yra 2 m aukščio, nuskleistu 5 m pločio viršumi. Aikštelė apskrita, apie 12 m skersmens.